2e aansluiting

Kan je niks meer als je geen internet hebt? Met een backup internetlijn is die ergernis al een stuk minder. De simpelste oplossing is het aansluiten van een 2e internetverbinding naast de hoofdverbinding. Belangrijk is dan wel dat er verschillende soorten verbindingen beschikbaar zijn op het aansluitadres. Bijvoorbeeld een glasvezel- of Ziggoverbinding met als back-up een VDSL. Is er maar één type verbinding mogelijk, dan blijft het nog steeds mogelijk om redundantie in te bouwen.

4G Back-up lijn

Wij vinden het belangrijk dat bij het wegvallen van een verbinding onze klanten kunnen doorwerken en adviseren dan ook bijna altijd om een back-up verbinding te realiseren. Wanneer dit niet mogelijk is via een andere aanbieder dan de hoofdaanbieder, kan er ook gekozen worden voor een 4G router. We kunnen het netwerk zo configureren dat bij het wegvallen van de hoofdverbinding de 4G router automatisch wordt ingeschakeld. Hierdoor kan iedereen doorwerken. Met de klant kijken we wat de beste locatie is voor de 4G router en indien gewenst kunnen we ook het data abonnement verzorgen wat nodig is om de 4G verbinding te kunnen realiseren. 

BGP Redundatie

In sommige gebieden lopen we tegen het probleem aan dat het aantal providers zeer beperkt is. Soms zelfs maar één! Dat zou betekenen dat het niet mogelijk is een redundante verbinding aan te leggen en dus geen back-up. Voor klanten waar dit het geval is maken we gebruik van BGP redundantie. BGP, Border Gateway Protocol, maakt het mogelijk om bepaalde routes voorrang te geven. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om telefonie voorrang te geven boven ander verkeer. Op deze manier kan er bij storingen en onderbrekingen gezorgd worden dat het belangrijkste verkeer altijd doorgaat.